Залез

На залез слънцето се къпе в злато…
За теб живея, за твоите очи…
Гласът ти е мек, кадифен, безкрайно нежен!
Обичам те!
Обичам цялата ти същност
и цялата сияя от любов…
Мое слънце, моя радост…
Така те искам вечер,
когато във въздуха се носи тайнственост
и едва доловим аромат на нощен хлад…
Обичам тялото ти!
Целувам ръцете, които
свирят божествено на китара…
Докосвам с въздишка раменете ти…
Не смея с устни, защото те бледнеят
в очакване на страст…
На залез слънцето се къпе в злато…
Без теб боли…
За теб живея! За твоите очи!…

Leave a Reply

Your email address will not be published.