Съдба

Посоката беше неизвестна и не исках правилния път да търся, оставих всичко на съдбата, тя вместо мен в любовта да открие красотата. Да търся желание нямах любов красива, а не да боли, затова и помолих съдбата крачка пред мен да върви. Не вярвах, че има надежда, надежда в едничката дума любов, но сега силно се …

More