Любов от пръв поглед

Не вярвах, че любовта от пръв поглед съществува, докато не срещнах теб!

Порази ме мълниеносно!

Не разбрах дори как стана, но вече непрестанно мисля за теб.

Виждам те ясно пред очите си – красива, обаятелна, с изящни движения, приказна, нереална.

Искам да те видя утре, защото иначе денят ми ще е празен и безсмислен!

Искам да те видя и вдругиден, защото иначе ще потъна в тъга.

Искам да те виждам всеки ден от седмицата, за да се усещам жив!

Обичам те!

И те моля бързо отговори на моя зов, защото сърцето ми е спряло!

Leave a Reply

Your email address will not be published.