Игра на криеница

Къде си щастие?
Къде се криеш?
Ще те намеря все едно кога.
Не си мисли, че ще ме отминеш
като в несвързан сън или шега.
Ще те потърся зад вратите тежки,
където са заключени без вест
стотици тайни и съдби човешки
и ще ти кажа:“Виждам те, излез!“
Ще ти намигна като на игра,
ще те измамя, мое ще си ти.
И ако пак се скриеш зад вратата
ще я отключа със сълзи.
Така ще си играем до безкрайност,
ще побеждавам аз, а после ти,
но важното е кой от нас накрая
кого завинаги ще победи…

Leave a Reply

Your email address will not be published.