Въпроси

Нима е невъзможно да направим каквото и да е, за да променим собствената си съдба? Защо трябва да сме разделени? Защо? Нищо ли наистина не можем да направим, за да променим това? Нима само един от нас носи вината за това? Има ли изобщо виновни? Или невинни? Толкова много въпроси, не искам да им отговарям …

More