Последно Сбогом

“Това, че те имах, е това, за което мечтах” Капка сълза. 1 Леден бриз пронизва нощта, сърцето изстинало, спряло да бие. Заграбих хладната пръст, притиснах я в дланите си. Стисках все по-силно, здраво. Исках да усетя топлината ù, но тя бе все така суха и хладна. Тъмна и студена, почти непрогледна. Няколко звезди блестяха, но …

More