Как да ти кажа, че съжалявам?

Опитах всичко.

Да, знам, че те нараних.

Знам, че се държах като пълен глупак.

Знам, че съм виновен.

Съжалявам!

Още колко пъти искаш да ти го кажа?

Какво да направя, за да повярваш, че съм искрен?

Опитах всичко.

Остана ми само надеждата, че ще ми позволиш отново да те обичам.

Искам да те обичам, искам да ти показвам всеки ден, че се разкайвам за постъпката си, но, за да го направя, трябва да ми дадеш шанс!

Нищо друго не е от значение за мен – само това- само един шанс.

Моля те!

Leave a Reply

Your email address will not be published.