Буря

Влезе в живота ми, без да съм те очаквала!

Открих любовта ти, без да съм я търсила!

Сега при всяко вдишване мисля за теб!

Сърцето ми е твое, опиянено от любов!

Ти си повелителят на моята любов!

Ти си в основата на всяко мое действие!

Ти си причината за моята усмивка!

Не ми е достатъчно времето, през което сме заедно – не мога да ти се наситя!

Ти си съдържанието на моите мечти и фантазии!

Ти си моят живот!

Leave a Reply

Your email address will not be published.