Съобщение

Имам честта да Ви съобщя, че, откакто Ви познавам, в сърцето ми възникват необичайни чувства, които дългът ме кара да споделя и с Вас. Естеството на тези чувства е деликатно и затова изисква специално внимание от Ваша страна. На първо място е важно непрекъснато да ми се усмихвате, защото в противен случай денят за мен …

More